Göran Andersson född 1935 i Lunde, Ångermanland.

Utbildning: Konstfack Stockholm 1954-58, Gerlesborgskolan Provence 1962

Bildlärare Mitthögskolan 1967- 1998

Separatutställningar:  Timrå, Sundsvall,Härnösand, Galleri Skatan Nnyadal, Galleri Bönhamn,  Mannaminne Nordingrå

Samlingsutställningar: Härnösand, Sundsvall, Kramfors, Konst i Norr: Vasa- Uppsala-Stockholm, Y-salongen 3 ggr

Göran Andersson  Norrstig 211   87010 Älandsbro      0703076935

,